banner CZ
Aktualizováno dne 8:38 / 28-bře-2019

Podmínky akce

Fotoaparát Fujifilm Instax zdarma při koupi laminátorů Jupiter 2 nebo Venus 2

 

Způsobilost

 1. Akce trvá od 1. dubna 2019 do 30. září 2019 (Poslední možný den nákupu). Je otevřena pouze osobám právoplatně žijícím v: Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí, Lucembursku, Francii, Velké Británii, Irsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Polsku, České republice, Maďarsku, Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku („Zúčastněných trzích“), kteří jsou starší 18 let, vyjma zaměstnanců společnosti Fellowes a jejich nejbližších příbuzných, agentů, distributorů, jiných podobných překupníků a kohokoli s profesní vazbou na tuto akci.
 2. Účastí na akci účastník přijímá tyto podmínky a má se za to, že se seznámil s podmínkami ochrany soukromí pořadatele, které jsou dostupné na adrese: https://www.fellowes.com/gb/en/misc/privacy-policy.aspx a souhlasil se sběrem dat po dobu nezbytnou k účelům akce.

Akční nabídka

3. Povaha nabídky je následující:

a) Zákazník zakoupí alespoň jeden z následujících laminátorů („Akční produkt“):

 • Laminátor Venus 2 A3
 • Laminátor Jupiter 2 A3

b) Zaregistrujte se na https://www.fellowes-promotion.com/a vyplňte online formulář. Následně nahrajete doklad o koupi. Formulář má kapacitu přijmout jeden, maximálně 2 doklady o koupi. Ode dne nákupu máte 45 kalendářních dní na vyplnění formuláře. Pro upřesnění, posledním možným dnem vyplnění formuláře je listopadu 2019.

 

 

c) Pouze jeden (1) nárok na výhru za jeden zakoupený produkt. Pro upřesnění, maximálně 2 produkty mohou být zakoupeny (v jedné transakci) a každý zakoupený produkt poskytuje nárok na výhru. Tento nárok nelze kombinovat s žádnou jinou nabídkou.

 

d) Pro upřesnění, platný nárok vzniká kompletně vyplněným formulářem s udaným zakoupeným jedním či dvěma akčními produkty v době trvání akce a v rámci zúčastněných trhů s platným dokladem o koupi. Platný doklad o koupi musí jasně obsahovat: datum nákupu, název zakoupeného akčního produktu a pořizovací cenu. („Potvrzení objednávky“ ani „Oznámení o odeslání“ nejsou považovány za doklad o koupi.)

Pokud se bude zákazník správně řídit předchozími pokyny, pak má šanci získat fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9 Cobalt Blue zdarma

 1. Pokud Akční produkt z jakýchkoli důvodů vrátíte prodejci (s výjimkou vady výrobku), nebudete mít nárok na získání či ponechání dárku zdarma.
 2. Čas, který zabere kontrola a schválení nároku může být různá. Měli byste očekávat svůj dárek zdarma do čtyřiceti (40) dní od obdržení potvrzujícího schvalovacího e-mailu, který bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.
 3. Tato akce je podřízena dostupnosti a je pouze do vyprodání zásob fotoaparátu Fujifilm Instax 9. Dále také tato akce nesmí probíhat současně s žádnou jinou pobídkovou akcí jakékoliv povahy a jakéhokoliv pořadatele.

Data

 1. Pro účely souhlasu shromažďování osobních dat účastník zaklikává okénko ochrany dat ve formuláři. Shromažďujeme vaše osobní data jen pro účely této akce a ponecháme si je jen po dobu nezbytně nutnou k průběhu této akce.
 2. Data zákazníka nebudou předána žádné třetí straně bez jeho souhlasu vyjma případů nezbytných k organizaci této akce. Společnost Interpay Sales Promotion, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko je pověřena společností Fellowes k řízení této akce.
 3. Společnost, která disponuje vašimi daty, tedy společnost, která dává instrukce, jak s nimi nakládat, je společnost Fellowes Ltd na adrese: Unit 2, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster DN11 0BF Spojené království. Data budou uchována v souladu s podmínkami ochrany soukromí pořadatele, které jsou k nahlédnutí zde: https://www.fellowes.com/row/en/misc/Pages/privacy-policy.aspx.
 4. Máte právo společnost kdykoliv kontaktovat, za účelem stažení svého souhlasu ke sběru dat.
 5. Máte právo si stěžovat u vašeho státního úřadu ochrany dat.
 6. Bez vašich dat je pro nás nemožné zajistit vaši účast na této akci.

Obecná ustanovení

 1. Pořadatel není zodpovědný za jakékoliv selhání v komunikaci mezi zákazníkem a internetovými adresami použitými za účely akce.
 2. Pořadatel a jeho přidružené agentury a společnosti nejsou odpovědní za jakoukoliv ztrátu (včetně, bez omezení, ztráty nepřímé, zvláštní, následné, nebo ztráty zisku), náklady nebo škodu, která byla utrpěna či utržena (ať už osobním zaviněním či nikoli) ve spojitosti s touto akcí nebo přijetím a užitím daru, kromě odpovědnosti, které se nelze ze zákona vyhnout.
 3. Jakýkoliv pokus o přenos falešného dokladu o koupi nebo o zadání stejného dokladu o koupi v úmyslu jej uvést jako novou koupi vyústí v okamžitou diskvalifikaci, a v krajních případech může vést až k nahlášení příslušným autoritám.
 4. V případě výjimečných okolností mimo svou uvážlivou kontrolu a pouze pokud situace učiní tuto volbu nevyhnutelnou, si pořadatel vyhrazuje právo zrušit či aktualizovat akci nebo tyto podmínky v jakékoliv fázi, ale vždy bude usilovat o zmírnění vlivu na účastníky na minimum.

Pořadatel si vyhrazuje právo komunikovat další informace o akčních produktech a detailech akce registrovaným účastníkům, kteří se o to přihlásili.

 1. Podmínky související s touto akcí mohou být zobrazeny na internetových stránkách akce a jsou získatelné zdarma na adrese uvedené v sekci 3(b) výše.
 2. Jakékoliv otázky související s interpretací pravidel budou založeny na anglickém právu a soudy Anglie a Walesu nad nimi budou mít výhradní jurisdikci.
 3. Pokud některé z těchto podmínek budou shledány neplatnými, nelegálními nebo nevymahatelnými, nijak to neovlivní pokračující platnost a účinnost zbytku podmínek. 
 4. Účastí na této akci uznáváte, že jste přijali a četli ustanovení obsažené v těchto podmínkách a ve formuláři.
 5. Fujifilm Instax Mini je obchodní značkou společnosti FUJIFILM CORPORATION. FUJIFILM CORPORATION není spojena s touto nabídkou.
 6. Jméno a adresa pořadatele: 
  Fellowes Ltd | Unit 2, Ontario Drive | New Rossington | Doncaster | DN11 0BF | Spojené království